ગે દેશ ક્રમ: 3 / 193
એમ્સ્ટર્ડમ ગે પ્રાઇડ 2023
LGBTIQ + સમુદાયની કાર્યક્ષમતા માટે સતત ધ્યાન આપવું જરૂરી છે અને કોરોનાના સમયમાં, આ પહેલા કરતા વધુ મુશ્કેલ છે. ગયા વર્ષે ઘણી ઘટનાઓ થઈ શકતી ન હતી અને આ વર્ષે પણ આપણે કેનાલ પરેડને આવતા વર્ષે (શનિવાર, 6 2023thગસ્ટ 25) મુલતવી રાખવાની ફરજ પડી હતી. અન્ય બધી પ્રવૃત્તિઓ માટે, અમે હજી તપાસ કરી રહ્યા છીએ કે આપણે કઈ પ્રકારની પરિસ્થિતિઓ શરૂ કરી શકીએ છીએ, પરંતુ એમ્સ્ટરડેમમાં આ વર્ષે ગૌરવ હશે તે એક બાબત છે જે નિશ્ચિત છે. અમે અમારી 25 મી વર્ષગાંઠને અનસેલેટેડ ન કરી શકીએ! ઉદાહરણ તરીકે, મ્યુઝમ્પલિન પર ફોટો પ્રદર્શન હશે અને અમે એક વિશેષ વર્ષગાંઠની ફોટો બુક બનાવીશું. બંને માટે, અમે વ્યાવસાયિક અને કલાપ્રેમી ફોટોગ્રાફરોને પ્રાર્થનાત્મક અને આઇકોનિક ફોટા સબમિટ કરવા માટે કહી રહ્યા છીએ જે પ્રાઇડ એમ્સ્ટરડેમના XNUMX વર્ષથી મેળ ખાતા હોય છે.
સત્તાવાર વેબસાઇટ

આમ્સટરડૅમ માં ઘટનાઓ સાથે અપડેટ રહો | ગેઇટ રેટિંગ - થી 0 રેટિંગ્સ.
આ આઇપી સરનામું મર્યાદિત છે.
Booking.com