ગે દેશ ક્રમ: 40 / 193

બુડાપેસ્ટ પ્રાઇડ 2022
બુડાપેસ્ટ પ્રાઇડ - જુલાઇમાં બુધપેસ્ટમાં 1997 થી વાર્ષિકમાં યોજાયેલી સૌથી મોટી એલજીબીટી ઇવેન્ટ્સ. અમેરિકા અને યુરોપ જેવા કે પેરિસ, ફોર્ટ લૉડર્ડેલ અથવા લિસ્બન જેવા અન્ય ગૌરવની જેમ તે મોટું અને ગૌરવપૂર્ણ હોતું નથી, બુડાપેસ્ટ પ્રાઇડ પૂર્વીય યુરોપમાં સૌથી મોટું છે. સંપૂર્ણ સામાજિક સમાનતાને તેની બધી વિવિધતામાં ઉજવણી તરીકે ઉજવણી કરવા જેટલી જ છે, આ પ્રાઇડમાં વિનિમય ક્લબ પક્ષો, આનંદી શેરી પરેડ અને અન્ય સંબંધિત ઇવેન્ટ્સ છે જે ગે ગેકેશનની આસપાસ આયોજન કરવાની યોજના બનાવે છે!
સત્તાવાર વેબસાઇટ

બૂડપેસ્ટ માં ઘટનાઓ સાથે અપડેટ રહો |

 ગેઇટ રેટિંગ - થી 0 રેટિંગ્સ.
આ આઇપી સરનામું મર્યાદિત છે.