ગે દેશ ક્રમ: 21 / 193

ક્રિસ્ટચર્ચ પ્રાઇડનો હેતુ taટોટાહી / ક્રિસ્ટચર્ચના વિવિધ સમુદાયને પ્રેરણા, શિક્ષિત, સ્મરણાત્મક ઉજવણી, અને પુનર્જીવિત કરવાનો છે. ક્રિસ્ચચર્ચ ગૌરવ, પોતે ક્રિસ્ટચર્ચની જેમ, વધુ મજબૂત અને મજબૂત થઈ રહ્યું છે. અમે કોણ છીએ તે ઉજવણી કરવા માટે અમે ઉત્સાહિત છીએ, આપણી વિવિધતા અને આપણું શહેર, તમારી સાથે, તમારા મિત્રો અને વાનાઉ અને અમારા બધા વિચિત્ર સમર્થકો અને પ્રાયોજકો!
અમે દર વર્ષે ઉનાળાના ઉનાળામાં વાર્ષિક પ્રાઇડ અઠવાડિયું ચલાવીએ છીએ, જે એલજીબીટીઆઇ * સમાજની અંદરના જુદા જુદા જુદાં જુદાં જુદાં જુદાં જુદાં જુદાં જુદાં જુદાં જુદાં જુદાં જુદાં જુદાં જુદાં જુદાં જુદાં જુદાં જુદાં જુદાં જુવા માટેના કાર્યક્રમોને જોડે છે અમે સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન એક-દિવસીય ઇવેન્ટ્સ ચલાવીએ છીએ.
અમારા ત્રણ કી ઉદ્દેશો છે:
• આને કુટુંબનું ઉજવણી કરવા
• તે દરેકને માટે વ્યાપક બનાવવા
• ગર્વ અને દૃશ્યતા સાથે ઉજવણી

ક્રાઇસ્ટચરચ પ્રાઇડ 2021
સત્તાવાર વેબસાઇટ

ઇટાલીમાં ઇવેન્ટ્સ સાથે અપડેટ રહો |

ગેઇટ રેટિંગ - થી 0 રેટિંગ્સ.
આ આઇપી સરનામું મર્યાદિત છે.