ગે રાજ્ય ક્રમ: 27 / 50

ડલ્લાસ ગે પ્રાઇડ 2023

ડલ્લાસ ગૌરવ સાથે, જૂનની શરૂઆત રંગીન તેજ સાથે થાય છે કારણ કે ડલ્લાસનો એલજીબીટીક્યુ + સમુદાય શહેરના મેઘધનુષ્યને બીજા કોઈની જેમ રંગે નથી. મધ્ય ટેક્સાસમાં LGBTQ + સમુદાય માટે જૂનના પહેલા સપ્તાહમાં મિત્રતા અને સંવાદિતાનું સપ્તાહાંત લાવવામાં આવે છે.
સત્તાવાર વેબસાઇટ

ડલ્લાસ, TX ઘટનાઓ સાથે અપડેટ રહો| ગેઇટ રેટિંગ - થી 0 રેટિંગ્સ.
આ આઇપી સરનામું મર્યાદિત છે.
Booking.com