ગે દેશ ક્રમ: 15 / 193

એકવાર ફરી 2022 માં, અમે બર્લિનના ફેટી સમાજ સાથે મળીને એક હોટ ફેસ્ટીંગ ફ્યુશનના અઠવાડિયામાં મૂકવા માટે આગળ જોઈ રહ્યા છીએ. અમને ખાતરી છે કે અહીં પુષ્કળ નવા મિત્રો, જંગલી પક્ષો અને અનફર્ગેટેબલ પળો મળશે જ્યારે તમારી સાથે અમારી ફેટીશિપ અહીં ઉજવવામાં આવશે.
ગમે તે તમારી ઉંમર, ફેશ અથવા રાષ્ટ્રીયતા - અમે ઇવેન્ટ્સના હોટ 'એન' શિંગડા મિશ્રણ મેળવ્યા છે અને તમને મજાભરેલા સપ્તાહની ખાતરી આપે છે!

Stadtfest બર્લિન 2016
સત્તાવાર વેબસાઇટ

બર્લિન માં ઘટનાઓ સાથે અપડેટ રહો |

 ગેઇટ રેટિંગ - થી 0 રેટિંગ્સ.
આ આઇપી સરનામું મર્યાદિત છે.
Booking.com