ગે દેશ ક્રમ: 15 / 193

2020Eurovision સોંગ હરીફ ઇઝરાઇલના તેલ અવિવમાં યોજાશે.

સત્તાવાર વેબસાઇટ

લિસ્બનમાં ઇવેન્ટ્સ સાથે અપડેટ રહો |
ગેઇટ રેટિંગ - થી 0 રેટિંગ્સ.

શેર કરવા માટે વધુ? (વૈકલ્પિક)

..%
વર્ણન નથી
  • માપ:
  • પ્રકાર:
  • પૂર્વદર્શન: