ગે દેશ ક્રમ: 15 / 193

Fantasypride કોલોન 2023: હોવા છતાં કોલોન સત્તાવાર ગે પ્રાઇડ માર્ચ દર વર્ષે જુલાઈ છે, તેઓ પણ 'Fantasypride', એક વાર્ષિક ગે ડે સાથે થીમ પાર્ક Phantasialand પર, Brühl માં, કોલોન નજીક ઉજવણી કરે છે. દિવસ મનોરંજન સાથે બંધ કિક, અને જેઓ સુંદર પોશાક પહેરવો એક મહાન પક્ષ વાતાવરણ બનાવવા માટે આવે છે ઘણા. રાત્રે ટોચ ડીજે પશ્ચિમી શહેર ક્લબ ખાતે છે.
સત્તાવાર વેબસાઇટ

કોલોન માં ઘટનાઓ સાથે અપડેટ રહો |


ગેઇટ રેટિંગ - થી 0 રેટિંગ્સ.
આ આઇપી સરનામું મર્યાદિત છે.

અમારી સાથે જોડાઓ પર: