ગે દેશ ક્રમ: 15 / 193

ફૉસ્સૉમ યુરોપ (બર્લિન) 2022: જો તે ખરેખર બે દિવસના ફેટી ફેઇર માટે ખરેખર મુસાફરી કરે છે તો ઘણા પૂછશે, પણ હું તમને ખાતરી આપી શકું છું કે જવાબ એક પ્રભાવી હા છે. ઉપનામ 'તોફાની બર્લિન' તે બધા કહે છે. આ ઇવેન્ટ યુરોપમાં સૌથી ગંદી છે, તેથી બે દિવસ એ છે કે તમારે બધા જ તમારા સંહિતાને મૂકાવવા માટે જરૂરી છે. આ ઇવેન્ટ સાન ફ્રાન્સિસ્કોના ફોલ્સમ સ્ટ્રીટ ફેર પછી રચવામાં આવી છે, તેથી ઘણા લોકો આ તફાવતને જોશે.
સત્તાવાર વેબસાઇટ

બર્લિન માં ઘટનાઓ સાથે અપડેટ રહો | ગેઇટ રેટિંગ - થી 1 રેટિંગ્સ.
3 વર્ષ પહેલા.  ·  લેસ્પ્રિઓમી
વધારે બતાવ
0 of 0 લોકોએ નીચેની સમીક્ષા મદદરૂપ મળ્યું

શેર કરવા માટે વધુ? (વૈકલ્પિક)

..%
વર્ણન નથી
  • માપ:
  • પ્રકાર:
  • પૂર્વદર્શન:
Booking.com