ગે દેશ ક્રમ: 21 / 193

ગે પ્રાઇડ ડબ્લિન 2020: એક પછી એક અમે અસમાનતા અને અન્યાય દૂર અમારા તહેવાર આધુનિક આયર્લૅન્ડમાં વિવિધતા ઉજવણી બની છે, હજુ સુધી તે તેના કાર્નિવલ વાતાવરણ અને પેનાન્ટ્રી માટે પ્રખ્યાત છે, જ્યારે, જે અમે બદલાઈ નથી. ચિહ્નિત અને નોંધપાત્ર તારીખો દ્વારા સ્ક્રેડ સમયે, કેટલાક ઉજવણી માટે ઉજવણી અને વધુને વધુ વધુ, ડબલિન એલજીબીટીક્યુ પ્રાઇડ હજુ પણ જ વિચારો અને આદર્શો ધરાવે છે. અમે બળવાખોરોનો એક સમૂહ છે, જે લગભગ 80 વર્ષ પહેલાં નક્કી કર્યું હતું કે અમે શાંતિથી છુપાવીશું નહીં અને આપણા મિત્રોને ભેદભાવ કે દલિત થવાની પરવાનગી આપીશું અને જે વર્ષમાં એક વાર, જૂનના છેલ્લા શનિવારે, પોતાને યાદ કરવા માટે શેરીઓમાં જવું જોઈએ. વિશ્વ કે અસમાનતા સામેની લડાઈ પર કૂચ કરવો જોઈએ.
સત્તાવાર વેબસાઇટ

ડબલિનમાં ઇવેન્ટ્સ સાથે અપડેટ રહો |


ગેઇટ રેટિંગ - થી 0 રેટિંગ્સ.

શેર કરવા માટે વધુ? (વૈકલ્પિક)

..%
વર્ણન નથી
  • માપ:
  • પ્રકાર:
  • પૂર્વદર્શન:

What to wear in Dublin?