ગે રાજ્ય ક્રમ: 23 / 50

ન્યૂ હોપ ગે પ્રાઇડ 2023: ધ એન્યુઅલ પ્રાઇડ પરેડ, સેવા, રાજકારણ, યુવાનો, શાળાઓ અને ચર્ચો સાથે મળીને લાવવામાં જ્યારે તે રંગબેરંગી બેન્ડ્સ, ફ્લોટ્સ અને સ્પેશિયાલિટી ટુકડીઓ દર્શાવતી દ્વારા અમારી વિવિધતાને વ્યક્ત કરે છે. બપોરેથી 1 સુધી: 00 વાગ્યે, આ તમામ લોકો નગર દ્વારા "ઉત્સાહ, ઉલ્લાસ, ઇમાનદારી અને માત્ર સાદા સારા આનંદ સાથે" તેમની સામગ્રીને ઝભ્ભો " તે એનએચસી દ્વારા આપવામાં આવેલ પક્ષ છે, પરંતુ આમંત્રણ બધા માટે ખુલ્લું છે.
સત્તાવાર વેબસાઇટ

ન્યૂ હોપ, પીએમાં ઇવેન્ટ્સ સાથે અપડેટ રહો |


ગેઇટ રેટિંગ - થી 0 રેટિંગ્સ.
આ આઇપી સરનામું મર્યાદિત છે.
Booking.com