ગે દેશ ક્રમ: 10 / 193

નોર્વે સાંસ્કૃતિક કેન્દ્ર તરીકે, ઓસ્લો ગે પ્રવાસી માટે શું પુષ્કળ અને અનુભવ ધરાવે છે. ત્યાં અનુભવ કરવા માટે એક ગતિશીલ અને વધતી જતી નાઇટલાઇફ, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો કે જે ઇન્દ્રિયો ભયચકિત કરવું પડશે સાથે જોડાયેલી હોય છે. આ બધા જ એક સૌથી જીવંત ગે દ્રશ્ય છે કે તે ન્યાય કરવા માટે અનુભવ હોવો જ જોઈએ માટે બનાવે છે. કુદરતી રીતે, શ્રેષ્ઠ વખત ઉનાળાના મહિનાઓ, ખાસ કરીને પ્રાઇડ ઓસ્લો દરમિયાન વાર્ષિક ધોરણે યોજાતી દરેક જૂન હતી આવશે.

ઓસ્લો માં ગે ઘટનાઓ સાથે અપડેટ રહો |
ગેઇટ રેટિંગ - થી 0 રેટિંગ્સ.
આ આઇપી સરનામું મર્યાદિત છે.
Booking.com