કેનેડાની રાજધાની, ઓટ્ટાવા કુદરતી ઓટ્ટાવા નદી સાથે સ્થિત છે અને મૉન્ટ્રિઅલથી માત્ર બે-કલાકની પશ્ચિમની દિશામાં છે અને કેનેડામાં ટોરોન્ટોથી પાંચ-કલાકની પૂર્વ દિશામાં પાંચ-કલાકનો ડ્રાઇવિંગ, બે સૌથી મોટા શહેરો અને સૌથી આકર્ષક ગે મેક્કા છે.

ઓટ્ટાવામાં ગે ઇવેન્ટ્સ સાથે અપડેટ રહો |


ગેઇટ રેટિંગ - થી 0 રેટિંગ્સ.
આ આઇપી સરનામું મર્યાદિત છે.