ગે દેશ ક્રમ: 1 / 193

ઓક્સફર્ડ માત્ર શું શબ્દકોશ કોઈપણ લાંબા સમય સુધી કરવામાં આવે છે. કેન્દ્રીય દક્ષિણ ઇંગ્લેન્ડમાં આ સોજો અને ઐતિહાસિક નગર વિશ્વ વિખ્યાત યુનિવર્સિટી, જ્યાં તમે માત્ર અભ્યાસ તે રન ટાઇમ સ્ટેકનું થતી હોય છે તેના કરતા વધુ હોડ કરી શકો છો ઘર છે! વસ્તી અહીં, શિંગડા, અને ક્રિયા માટે તૈયાર નાના બાજુ પર છે. બુટ કરવા માટે, ત્યાં પ્રાચીન ઇમારતો પુષ્કળ દિવસ દરમિયાન વ્યસ્ત તમે પ્રવાસીઓમાં બાજુ રાખવા માટે, જ્યારે કેટલાક સરસ પ્રાણીઓની પાણી પીવાની છિદ્રો અને મોડી રાત્રે સ્થળોએ તમે પાર્ટી કરવામાં વીતાવ્યા જેમ તમે મોટા શહેરમાં હતા પડશે.

ઓક્સફર્ડ ગે ઘટનાઓ સાથે અપડેટ રહો |


ગેઇટ રેટિંગ - થી 1 રેટિંગ્સ.

શેર કરવા માટે વધુ? (વૈકલ્પિક)

..%
વર્ણન નથી
  • માપ:
  • પ્રકાર:
  • પૂર્વદર્શન:

What to wear in Oxford?