ગે પામ સ્પ્રિંગ્સ, વિશ્વસનીય ભવ્ય ડેલાઇટ સાથે પુષ્કળ બહાર નાટક વિસ્તાર sunning અને ઓપન એર કસરતો એક વ્યાપક શ્રેણી માટે ભયાનક છે. અમારા વાતાવરણ દર વર્ષે સૂર્યપ્રકાશના 330 દિવસોમાં વિશ્વમાં ઈર્ષ્યા છે. નગર આબોહવા અસંખ્ય થોડી નગર beguiling દુકાનો અને નવલકથા તાકાત સ્ટોર્સ, અપટાઉન આર્ટસ અને એન્ટિક ડિસ્ટ્રિક્ટ ઉત્તર પામ કેન્યોન Drive.There પર ખાસ કરીને સાથે રિસોર્ટ easygoing પાછા નાખ્યો છે કંઈક ગે પામ સ્પ્રિંગ્સ વિશે ખરેખર અસાધારણ તેના મોહક રણ બગીચામાં સેટિંગ ભૂતકાળમાં છે સધર્ન કેલિફોર્નિયા ડેઝર્ટ. ના અંત સુધીમાં, પામ સ્પ્રિંગ્સ નવા ગે રહેવાસીઓ અને ગે સંસ્થાઓ એક જબરદસ્ત અનરાધાર આવી છે.

પામ સ્પ્રિંગ્સ, CA માં ગે ઘટનાઓ સાથે અપડેટ રહો |


ગેઇટ રેટિંગ - થી 0 રેટિંગ્સ.
1 મહિના પહેલા. · ફ્રેડરિક
સમીક્ષાને મંજૂરી આપવા માટે રાહ જોઈ રહ્યાં છે
સમીક્ષા

MPU ist für Sie kein Muss mehr!

ઓહને શિકાને ઝૂમ ફüહરશેન!

નૂટ્ઝેન સીઇ ઇહર રેકેટ ufફ ઇયુ-ફüરર્સચેન, સોવી સ્કchન તોસેંડે ડcheશે બüર્ગર જેમાચ હેબેન.
ઇડિઓએન્ટેસ્ટ - નીન, ડેન્ક!

મેહર માહિતી, ટેલિફોનીશે બેરાટંગ ungફ: http://eufseu.de/


ઉપરાંત:

અમટૌશ „એલે નિક્ટ EU-Führerscheine“
ગેજેન આઈનેન “ઇયુ-ફેરેરશેન”.
બધા માટે ઇયુ ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ.

મેહર માહિતી, ટેલિફોનીશે બેરાટંગ ungફ: http://eufseu.de/

પેનિતા જીએમબીએચ, સિમેન્સસ્ટ્રા. 44, 12489 બર્લિન.
વધારે બતાવ
0 of 0 લોકોએ નીચેની સમીક્ષા મદદરૂપ મળ્યું

શેર કરવા માટે વધુ? (વૈકલ્પિક)

..%
વર્ણન નથી
  • માપ:
  • પ્રકાર:
  • પૂર્વદર્શન:

What to wear in Palm Springs, CA?