ગે રાજ્ય ક્રમ: 1 / 50

ઓસ્લો પ્રાઇડ એ નોર્વેની વિલક્ષણ પ્રેમ અને વિવિધતાની સૌથી મોટી ઉજવણી છે. એક દસ-દિવસીય તહેવાર જ્યાં દરેક વ્યક્તિ પોતે કોણ છે તે બરાબર બની શકે છે. 2022 માં, તે Skeivt સંસ્કૃતિ વર્ષ છે જે નોર્વેમાં સમલૈંગિકતાને અપરાધ જાહેર કર્યાને 50 વર્ષ પૂરા થયા છે. અમે ઓસ્લોમાં સર્વકાલીન ગૌરવપૂર્ણ ઉજવણીની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ!
સત્તાવાર વેબસાઇટ

ઓસ્લો માં ઘટનાઓ સાથે અપડેટ રહો | ગેઇટ રેટિંગ - થી 0 રેટિંગ્સ.
આ આઇપી સરનામું મર્યાદિત છે.
Booking.com