ઉત્તર ડાકોટા ઉત્તર, તમે કેનેડીયન પ્રેઇરી રાજધાની મળશે: વિનિપગ. 700,000 વિશે આ નગર નિઃસંદેહ નાના નગર લાગણી ધરાવે છે, પરંતુ તેની ઝડપથી વધવું સાંસ્કૃતિક દ્રશ્ય સાથે, ત્યાં જોવા અને ક્યારેય પહેલાં કરતાં અહીં વધુ છે. ગે દ્રશ્ય અહીં બધા અંતે નથી, તેમ છતાં, મોટી છે. ત્યાં માત્ર ત્રણ ગે બાર અને પ્રથમ ગે પ્રાઇડ અહીં નથી (લગભગ 1987 વર્ષ બાદ સૌથી ઉત્તર અમેરિકન શહેરોમાં કરતાં) 15 સુધી યોજાય છે, તો છે. અહીં છે, ઐતિહાસિક ફોર્કસ રિવરફ્રન્ટ વિસ્તાર અને બજાર અને એસ્પ્લાનેડ Riel / પ્રોવેન્ચેર બ્રિજ સુંદરતા તપાસો માટે ખાતરી કરો.

વિનિપગ માં ગે ઘટનાઓ સાથે અપડેટ રહો |આગામી મેગા ઘટનાઓ
ગેઇટ રેટિંગ - થી 3 રેટિંગ્સ.

શેર કરવા માટે વધુ? (વૈકલ્પિક)

..%
વર્ણન નથી
  • માપ:
  • પ્રકાર:
  • પૂર્વદર્શન:

What to wear in Winnipeg?